Vastseliina noored nutika kasvuhoone prototüüpi kokku panemas. Päris kasvuhoone on ka valmis ehitatud ja peaks varsti koolitöös kasutust leidma. Merlis Pajustik

Näiteks Vastseliina noortekeskuses kavandati nutika kasvuhoone prototüüp ja ehitati see valmis. Kool hakkab seda kasutama väliõppe tundides. Osalenud noored said aga teadmisi nii joonestamise, tööõpetuse, matemaatika, loodusõpetuse, geograafia kui ka bioloogia vallas ning projektist osavõttu on Vastseliina gümnaasiumil plaanis arvestada kursuse hinnete panemisel.

Avalehele
1 Kommentaari
Loe veel: