Täname, et registreerusite
Maalehe messile 2019.

Teiega võetakse peatselt ühendust.
Kohtumiseni messil!

OSALEMISLEPING–REGISTREERIMISLEHT

Firma andmed *


Maksja andmed

Täidetakse juhul, kui maksja andmed erinevad registreerimislehe täitnud firma andmetest.


Kontaktisiku andmed *


Osavõtumaks *

Messi tagastamatu osavõtumaks sisaldab messi ettevalmistamise, korraldamise ja läbiviimise kulusid, osavõtjakaarte ja/või käepaelu, 1 parkimiskaarti ning messi reklaamkulusid


Kaaseksponendid


Messipinna andmed *

Hinnakiri €/m² Varajase registreeruja
hind kuni 01.02.2019
Hind alates
02.02.2019
Reapind (1 külg avatud) 49 € 58,80 €
Nurgapind (2 külge avatud) 53 € 63,60 €
Poolsaar (3 külge avatud) 57 € 68,40 €
Saarepind (4 külge avatud) 61 € 73,20 €
Alates 02.02.2019 lisandub messipinna hinnale 20%!
Maksumus: kuni 01.02.19 al 02.02.19
-
0
m² ×
0
0
0
Hinnakiri €/m² Hind
Stend 6–15 m² 27 €
Stend 16–30 m² 25 €
Stend 31–… m² 23 €
Standardstend –
vaipkatte
0
m² ×
0
0
Välipind
0
m² × 15 €
0

Erisoovid

On jäänud 1000 sümbolit.

Märgi Maalehe mess 2019 pakutavate
toodete/teenuste valdkond: *


Tellimuse kinnitamine *

Maksumus kokku:

Osalemistasu
1
× 295 €
295
Sisepind
0
m² ×
0
0
Standardstend
0
m² ×
0
0
Välipind
0
m² ×
0
0
  Summa:
0
  Käibemaks 20%:
0
  KOKKU:
0