Kui tavapäraselt võtab amet proove pisteliselt toote valmistaja juures või jaemüügietapis, siis oktoobris teostas amet täiendava proovivõtu laatadel. „Kahelt laadalt võetud kaheksast PAHi proovist osutusid nõuetele mittevastavaks kuus. Ühel juhul oli tegemist Läti päritolu suitsutatud kaelakarbonaadiga, mille kohta edastas amet info Läti pädevale asutusele, et neil oleks võimalik oma tootja juures alustada menetlus,“ kirjeldas Kallip.