Kõrvaltoimeid, mida võib lugeda tõsiseks, on rohkem kui 700 000 manustatud vaktsiiniannuste kohta esinenud 96 juhul.

Kui üldiselt on COVID-19 vaktsiinide levinuimad kõrvaltoimed kõigi vaktsiinide puhul sarnased – valulik süstekoht, palavik, külmavärinad, peavalu, liiges- ja lihasvalu –, siis osal inimestel võivad esineda ka hulga ebatavalisemad nähud nagu näiteks maitsetundlikkus või söögiisu vähenemine.

Eva-Lotta Kivi
Pilt on illustratiivne. Elistvere loomapark.

Riigikogu kiitis heaks loomakaitseseaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seaduse, mis näeb ette keelustada Eestis loomade aretamine ja pidamine üksnes või peamiselt karusnaha saamise eesmärgil. Seaduse vastuvõtmise poolt oli 56 ja vastu 19 riigikogu liiget.

FOTOD | Rakvere spordihall sai seinamaalingu

Rakvere linn korraldas aprillis koolinoortele konkursi, mille eesmärk oli luua spordihalli Kooli tänava poolsele otsaseinale omanäoline seinamaaling, mis kannab sõnumit „Sport ja noored".

Maaleht