„See ei saa võimalik olla,“ kostsid kommenteerijad Facebookis seenehuvilisi koondavas grupis, kui hobifotograaf Andres sinna esmaspäeval (3.06) kukeseenenupsikutest foto postitas.

Hebo Rahman

Ilmunud on uus uuring „Metsa- ja puidusektori sotsiaalmajanduslik mõju“, mille koostas audiitorfirma Ernst & Young Baltic AS Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu (EMPL) tellimusel. Käesolev aruanne annab ülevaate Eesti metsa- ja puidusektori sotsiaalmajanduslikust mõjust 2022. aasta andmetele tugined...

Metsaleht

Metsandustudengid Põhja-Euroopast kogunesid läinud kuul Eestisse, et vahetada ideid ja tutvuda siinse metsandusega. Istutati metsa, tutvuti Järvselja elurikkusega ja laeti akusid.

Madli Lehes

Turberaieid, sealhulgas aegjärkset raiet peetakse lageraie loodussõbralikumaks alternatiiviks, seni on aegjärkse raie mõju metsa süsinikubilansile vähe uuritud. Värskest teadustööst selgub, et kui esimestel aastatel pärast lageraiet süsinik lendub, siis aegjärkse raiega majandatud metsas võib olla n...

Jürgen Aosaar