„Klapid pähe ja visiir ette, enne kui sae käima paned!“ Nii hõikab treener Sulev Tooming Teesi Tuulele värskel raielangil. Hapra välimusega neiu tõmbab otsustavalt sae tööle, aga kohe esimese lõike puhul kiilub see puusse. Hetke tabama tõttav fotograaf Argo Ingver jääb samuti okstesse kinni.

Mari Kartau

Tean, et raieõiguse või metsamaterjali müüja ja ostja on kohustatud maksu- ja tolliametile esitama müüdud või ostetud raieõiguse või metsamaterjali kohta vormikohase teatise. Metsaseaduses (MS § 38, lg 1) on lisaks kirjas, et teatist ei pea esitama, kui ostetakse või müüakse kuni 20 tihumeetrit mets...

Kertu Laadoga

Haapsalu Linnavalitsus korraldas koostöös Eesti Arhitektide Liiduga arhitektuurivõistluse, millega otsiti terviklahendust linnavalitsuse uuele hoonele. Võistlusele laekunud ideekavandite rekordarvust tunnustati parimaks arhitektuuribüroo molumba (Karli Luik, Johan Tali ja Harri Kaplan) võistlustöö „...

Lindude kaitsmiseks ja elurikkuse tagamiseks tuleb kehtestada metsaraie keeld kogu pesitsusperioodi jooksul. Metsalindude arvukus on alates 1983. aastast vähenenud igal aastal 1%, mille üks põhjus on liigintensiivne metsaraie, eriti pesitsusperioodil. Tartu Ülikooli uuringu andmetel hukkub Eestis ig...

Metsanduse koha pealt olid kandideerivatest erakondadest kõige selgemate ja samas kõige vastandlikumate seisukohtadega Parempoolsed ja Rohelised, kumbki neist aga riigikokku ei pääsenud.

Mari Kartau

Peame kliimaeesmärkide täitmiseks Euroopas istutama 3 miljardit puud. Enne on aga vaja välja selgitada selle mõjud elurikkusele ja süsinikuvarudele. Teadusuuringuid kiirekasvulistes metsaistandikes on viimase kahekümne aasta jooksul teinud Eesti Maaülikool.

Reimo Lutter,
Tea Tullus