Kui kamp tihaseid ja puukoristajaid on metsas oma tavapärasel toiduotsimise ringil mööda tuhisenud, jääb puude keskel justkui vaikseks. Just neil hetkil kostuvad paremini kõrvu porri õrn kutsehüüd ja puukoorekrabin.

Karl Adami

Maa korralisel hindamisel tuli välja, et loodusväärtusi hinnatakse sõnades, nende rahaline väärtus on siiski pigem negatiivne. Loodushüvede hindamise projekti raames astutakse aga samme selles suunas, et ka ökosüsteemi teenustele reaalne väärtus anda.

Ain Alvela

Kuna rangete piirangutega metsamaa omanikule teab mis tulu ei too, hindas maa-amet ka selliste maade väärtuse korralise hindamise käigus madalaima võimaliku määraga ning nii on sihtkaitsevööndi või piiranguvööndi metsamaa hektar väärt vaid 400 eurot.

Ain Alvela

Eelmise aasta suvest on Suure Munamäe kuusikus jõudsalt laienenud üraskikolded ja on ilmselge, et puud hukkuvad. Rõuge valla rahvas sai nüüd keskkonnaametilt teada, et olukorra muutmiseks ei ole plaanis midagi teha.

Mari Kartau

Riikliku veterinaar- ja toidulaboratooriumi riskihindamise osakond tegi maaeluministeeriumi tellimusel põhjalikud analüüsid pea imeravimiks peetavale puuseenele nimega must pässik ehk chaga ning tuvastas, et selles sisaldub väga väikeses koguses kasulikke vitamiine ja mineraale, küll aga võib selles...

Aivar Pau

Vallad on metsaotsuste tegemise kaasamisel passiivsed, nagu selgub Metsalehe avaloost. Põhjuse toob välja Kastre vallavanem Priit Lomp: sedavõrd mahukat infot ei ole võimalik omavalitsustele edastada nii lühikese ajaga.

Mari Kartau

Kuigi loodus on end juba talveunne sättimas ja sügisande metsast enam eriti ei leia, tasub just hilissügisel koguda lepakäbisid ning leesika- ja pohlalehti.

Jana Rand

LINNUD Kui uudishimulikke rasva- ja salutihaseid või käbisid töötlevaid suur-kirjurähne on võimalik kohata pea igal metsaskäigul, siis mõnda metsaelanikku ei pruugi ka otsides silmata. Mõne aasta eest nägin mitu nädalat vaeva, et leida suurest metsalaamast puudel askeldavaid laanerähne.

Karl Adami