Heki langetamisel kannatada saanud linnupesa.

| METSALEHT |Mina võtan endale õiguskantsleri kõrval õigluskantsleri rolli ja astun üles lindude huvides võrdse kohtlemise nõudjana. Inimeste tehtud seaduste kõrval on ka loodusseadused, mis on meie seadustest vanemad.

Ülo Kalm, endine metsaomanik
Valikraie, kui osa suuri puid jäetakse kasvama, on üks võte püsimetsanduse arendamisel.

| METSALEHT |Avalikkuses lahvatanud debatt raiemahtude üle tekitas huvi võrrelda, milliseid muudatusi on viimase tosinkonna aasta jooksul tehtud metsaseaduse ja metsa majandamise eeskirja raieid reguleerivasse ossa.

Veiko Belials
Euroopa Liidu lipp.

| METSALEHT |Euroopa Komisjoni metsastrateegiasse sisse kirjutatud plaan hakata metsade puutumatuna säilitamise eest kompensatsiooni maksma on lisaks kõigele muule küsitavale ka ebaõiglane suure osa maksumaksjate suhtes.

Ain Alvela