Värskelt jõustunud metsaseaduse muudatustega on erametsaomanikel õigus ise otsustada, kas tema metsa väärtust näitavad andmed on avalikud või mitte. Perspektiivis peaks muudatus aitama kaasa sellele, et edaspidi vähenevad metsamaa või raieõiguse müüki survestavad telefonikõned erametsaomanikele.

Inga Lill

Kuigi kevad oli pikk ja keeruline, hakkab nüüd põldudest pilt ette saama. Selleks, et viljakasvatajatel põldude valimist lihtsustada, anname veel nädal aega otsustada ja valida, millise põlluga võistlema tulla. Registreerimise viimane tähtaeg on 17. juuni.

Veisekasvatuses tekkivate kasvuhoonegaaside vähendamiseks pole loomade tapamajja saatmine ainus tee. Farmiseadmete tootjad töötavad innovaatiliste lahenduste kallal, mis suunaksid laudast tuleva ammoniaagi ja muud gaasid taaskasutusse.

Lii Sammler

Olgu sul kaks või kakssada hektarit metsa, vahet ei ole - veel loetud päevad saab end üles anda juba 29. aastat toimuva metsamajandajate konkursile. Võitja selgub suve lõpus Jõhvis kogu pere metsapäeval, mille raames saab ühtalsi ka tutvuda läinud aasta võitja Gunnar Lepasaare metsadega.

Mari Kartau

| METSALEHT | Aegviidu lähistel riigimetsas toimunud katsetuste käigus tehti mitu droonilendu eelnevalt väljavalitud männiku kohal. Drooni külge kinnitatud laserskaneerimisseade ehk LiDAR kaardistas lendude vältel üles sealsed puistud ning nende andmete põhjal proovitakse hinnata puistu takseertunnu...

Martin Hanson

UUENDUS* Kui enamikus piimafarmides võetakse vasikas ema hoole alt ära esimestel eluminutitel ning edasi hoolitseb tema eest inimene, siis mõnes Soome farmis on tulevase piimakarja kasvatamine usaldatud lehmadele endile.

Liina Ulm
Tõnu Lukas: metsataimede tootmine Eestis on kallis hobi
Vaata ka, milliseid toetusi saavad metsataimlad taotleda!

| METSALEHT | ARVAMUS | Juba ammu käib kemplemine, kumb ministeerium peaks meiega tegelema. Tegelikult ei huvita meie tegemised ei maaelu- ega keskkonnaministeeriumi.

Tõnu Lukas