Euroopa aasta puu konkursi eesmärk on esile tõsta puid, kel on täita tähtis roll kultuuripärandi kandja ja kogukonna ühendajana. Rohkem kui valitud puude suurus, vanus või ilu on fookuses emotsionaalne side, mis inimesi selle puuga seob – puuga seotud huvitavad lood ja seosed inimestega.

Selgitame välja puu, kes läheb Eestit esindama Euroopa aasta puu konkursil. Eelžürii koosseisus Hendrik Relve, Heiki Hanso ja Mart Erik on välja valinud kolm väärikat kandidaati:

  • Verhuulitsa lautsipettäi ehk setode pühapuu, mis seotud vana matusekombestikuga

  • Lippmaa pärn ehk Abruka saare liigirikkuse tunnistaja, ausammas botaanik Teodor Lippmaale

  • Reigi punane pöök ehk suure kultuuriloolise pagasiga saadik tulevikust Hiiumaalt

Hääletamiseks vajutage punast noolega nuppu. Kui see läheb roheliseks, siis on hääletatud. Olge tähelepanelik ja ettevaatlik, hiljem oma häält muuta enam ei saa!

Eesti kaasalöömist Euroopa aasta puu valimisel korraldab Loodushoiu Fond. Fondi eesmärk on turgutada vabatahtlikku ja eraalgatuslikku loodushoidu Eestis, muuhulgas väärtustada meie tähelepanuväärseid pärand- ja põlispuid.