Ühtlasi leiab lähiturismi sõpru rõõmustavast raamatust valiku sõnu, mis on mõlemas keeles samasugused ja sama tähendusega. Kas pole mitte tore teada, et osa läti keelest on meil kõigil juba suus!

Läti ja eesti keele kokkulangevustele mõeldes pidasime Contraga lühikese, ent tõhusa kirjavahetuse ning panime Maalehe lugejate praktiliste teadmiste täiendamiseks ritta viis eestikeelset sõna või fraasi, mis võivad lätlaste keskel öelduna segadust tekitada – need sõnad on „aitäh“, „pisiasi“, „tubli“, „kutse“ ja „ei suuda“. Kuna suurem osa neist sõnadest on läti keeles ropu tähendusega, leiab tõlked alles intervjuu lõpust.