Keskkonnaühendused, kes oma augustis tehtud pöördumises kuulutasid kava loodusvaenulikuks, nüüd enam ühtki ametlikku avaldust ei teinud, kuid riigikogu keskkonnakomisjoni esimehe Andres Metsoja sõnul tehti viimased muudatused arengukavas just nende soovil. „Sõnastati põhieesmärgid teisiti ja võeti välja majandusmetsade pindala säilimise mõõde, seejuures eeldati, et need muutused ei vaja uut sotsiaalmajanduslike mõjude analüüsi.“