Töövõtted omandas autot lahti võttes ja kokku pannes