„Eesti on selle näitaja poolest teistest Euroopa Liidu riikidest kõvasti maha jäänud, protsentuaalselt toodab rohkem puuris peetavate kanade mune vaid Malta. Ülejäänud Euroopas on kasvanud õrre- ja vabalt peetavate kanade ning mahepõllumajandusliku munatootmise osakaal,“ lisas Jaik.

Varasemalt olid puurikanade munad kõige soodsamad, kuid seoses hinnatõusuga on hinnad erinevate pidamisviiside lõikes ühtlustunud.


Varasemalt olid puurikanade munad kõige soodsamad, kuid seoses hinnatõusuga on hinnad erinevate pidamisviiside lõikes ühtlustunud. Poodides leidub õrrekanade mune, mis on puurikanade omadest soodsamad. Loomasõbraliku ostuotsuse tegemine on tarbija jaoks üha lihtsam.

„Kanade puurides pidamine on kõige julmem munade tootmise viis,“ lisas Mari-Liis Jaik. „Mitmed Euroopa riigid, näiteks Austria ja Tšehhi, on keelustanud kanade puuris pidamise. Ka Euroopa Liidu komisjonis arutatakse puuride keelustamist kõigis liikmesriikides. Praegune seadus lubab kanu pidada kitsas traatpuuris umbes A4-suurusel pinnal. Lindudel ei ole ruumi ega võimalusi käituda liigiomaselt. Kitsad olud ja halvad tingimused kahjustavad nende heaolu,“ tõi Jaik välja.