Sama arvestamise alus oli kasutusel ka Eesti Vabariigi ajal, kuid nõukogude perioodil tehti vahet raiete üldmahul ja saadud likviidsel puidul. Pindalalise näitajana pääses enam maksvusele metsamaa asemel puistute ehk metsaga metsamaa pindala, raied puistute üldtagavarast jm.