Uuringu eesmärk oli anda hinnang SMI-s kasutatavale traktivõrgule, hinnata veaarvutuse meetodite korrektsust, analüüsida SMI-s kasutatavaid mudeleid, subjektiivsusfaktori mõju testimine ning näidata võimalusi metoodika täpsustamiseks.