Metsade süsiniku sidumise võime arvutati välja koostöös ettevõttega Green Carbon OÜ. Süsiniku sidumine baseerub tüve- ja okste juurdekasvumudelitel, puidu tihedusel ning süsiniku protsentuaalsel sisaldusel. Viimati nimetatud mudelid ning andmed tiheduse ning süsinikusisalduse kohta on võetud erinevetest teadusuuringutest ja teadusartiklitest.