Olles surnuaial üks kirstukandjaid, oli ta sündmuste vahetuks tunnistajaks. Matustele eelnenud päevil juhtus aga lausa anekdootlikke, tragikoomilisi momente, nagu oleks rahvakirjanik ise selle kõik ette näinud ja kirja pannud. Kõige paremini on annab toimunust ülevaate riikliku matusekomisjoni esimees Lembit Remmelgas ajakirjas „Keel ja Kirjandus“.