Uuringuga tuvastati, et kui mereimetajad on tundlikud helirõhu suhtes, siis kalad tajuvad pigem heliosakeste liikumist.