Kätlyn on aktiivne noor inimene, kelle päevakava on väga tihe. Paneb imestama, kuidas ta kõike jõuab, jäädes ise seejuures rõõmsaks, heatahtlikuks ja vastutulelikuks. Õppimisega saab ta hästi hakkama, ta on osa võtnud aineolümpiaadidest ja erinevatest võistlustest-konkurssidest. Kooli õpilasesinduse presidendina on Kätlyni ülesandeks juhtida õpilasesinduse tööd.

Väljaspool kooli on Kätlyn leidnud rakendust erinevates organisatsioonides. Alates 2011. aastast kuulub ta Viljandimaa Noortekokku ja on selle aseesimees. Kätlyn, kui noortekogu esindaja, vastutas koostöös Viljandi Maavalitsusega ainulaadse rahvusvahelise pilootprojekti „Eesti ja Läti noored hüppavad koos otsustajatega osalusmetroo peale" korraldusmeeskonna liikmena projektitegevuste läbiviimise eest. Samuti oli tema vastutuspädevuses iga-aastane maakondlike noortefoorumite läbiviimine, üle-eestilise projekti raames maakondliku „Osaluskohviku" korraldamine ja käesoleval aastal maakondliku noorte osaluskogude suvepäevade läbiviimine.

2011. aastal oli Kätlyn Viljandi Maavalitsuse noorsootöö arendustöögrupi liige ning sel aastal kuulus ta Viljandimaa avatud noortekeskuste projektikomisjoni. Lisaks sellele oli Kätlyn 2011. ja 2012. aastal Viljandimaa noorsoovaldkonna tunnustuskomisjoni liige ning osales selle raames maakondliku tunnustussündmuse korraldusmeeskonna töös. Viljandimaa Noortekogu esindajana teeb ta kaasa ka Eesti Noorteühenduste Liidu üritustel ning koosolekutel.

Kätlyni tegemised hõlmavad loomulikult ka koduvalda - ta on Karksi Valla Noortevolikogu innukas liige, Karksi-Nuia Noortekeskuse aktiivi liige. Noorte Sotsiaaldemokraatide üle-eestilise kampaania „Aita lapsel olla noor" toimumise ajal tegutses ta vabatahtlikuna Viljandimaal ning koordineeris Karksi-Nuia vabatahtlike tegevust. 2011. aasta sügisel alustas tööd Karksi-Nuia Noortekeskuses õpilasfirma SüdaMEKS, mille tegevjuhiks on Kätlyn. Õpilasfirma tegeleb kohviku pidamise, erinevate klubiürituste, tähtpäevade ning sünnipäevapidude korraldamisega.

Kätlyni tegevus ei piirdu ainult ühiskondliku tegevusega, ta on tubli sporditüdruk - mängib kooli võrkpallivõistkonnas ning on saavutanud häid kohti murdmaajooksu võistlustel maakonnas. Kätlynile meeldib tantsida - ta keerutab jalga rahvatantsurühmas SammSassis ja kuulub tantsutruppi „La Danza" ning osales koos Marko Aasnaga Viljandis „Koolitants 2012" maakondlikus voorus.

Kätlynis on ka loominguline pool, mis avaldub näiteks selles, et ta oli moekollektsiooni „Ice Queen" kaasdisainer, mis saavutas maakondlikul moeüritusel vanemas vanuseastmes „Noor moelooja 2012" teise koha. Kätlynit tunnustati parima modelli tiitliga. Samuti osales ta moekollektsiooniga üle-eestilisel üritusel „Moedepoo 2012".

2012. aastal valiti Kätlyn August Kitzbergi nimelise Gümnaasiumi kõige sõbralikumaks tüdrukuks ning "Aasta Õpilaseks".

Esitades Kätlyni Viljandi maakonna Aasta noore kandidaadiks, iseloomustas Riina Tootsi, Viljandi Maavalitsuse noorsootöö peaspetsialist-alaealiste komisjoni sekretär teda järgmiselt: "Imetlen tema suurt teotahet ja pühendumust ning seda, kuidas ta kõige selle juures on rõõmsameelne, heatahtlik ja abivalmis./.../
Kätlyn Jürisaar väärib antud tiitlit talle omaste väärtuste tõttu, mis väljenduvad tema aktiivsuses nii koolis kui ka väljaspool kooli: eeskujulik õppimine, mitmekülgse huvitegevusega tegelemine, aktiivse kodanikuna kogukonna ja erinevate organisatsioonide tegemistesse panustamine ning kõige selle rohkuse juures mitte murdumine vaid hoopis iseendale ja teistele tõestamine, et meie elus on palju meie enda kätes ja meie enda teha."

Meil on hea meel ja oleme uhked, et Aasta noore  laureaadiks valiti meie kooli õpilane Kätlyn Jürisaar. Palju õnne ja edu!