Torud on tänaseks kõik maha kaevatud aga selle aasta pidevad vihmad takistasid nende tööde õigeaegset lõpetamist. Seega oleme koostöös ehitajaga nihutanud projekti lõpptähtaja 1.juunini 2013. Selleks päevaks peaks olema taastatud eelnev olukord ka maastikupildis. Tänan, et selle ära kannatasite.

Detsembri volikokku on vallavalitsuse poolt esitatud Misso valla arengukava aastani 2025 - meie ühise töö vili. Ka see on olnud üks oluline töö sel aastal meie kõigi jaoks. Kõigile teile on antud võimalus selle koostamisel kaasa rääkida - ehk see on MEIE arengukava. Nüüd on vaja hakata seda reaalselt koos ka ellu viima. Teie üheks võimaluseks on selleks valida oma meeskond 2013.a oktoobris, kohalike omavalitsuste valimistel - kasutage seda võimalust.

Novembris jõudis kohale ka valla uus buss mille üle on kindlasti heameel õpilastel ja neil vallakodanikel kes seda täna juba kasutavad.

Loodame, et kõik me saame varem või hiljem sellega ka sõidurõõmu nautida ja bussijuht Malvo tunneb nüüd rõõmu rohkem sõidust kui vaeva sõiduvahendi remontimisest. Kui teil on oma kogukonna või seltskonnaga ehk suurema grupi inimestega (kuni 16) plaanis väljasõit kuhugi, siis küsige vallast bussi - küll me koos leiame lahenduse.

Kurb on teatada, et nädal tagasi lõpetasin katseajal töölepingu septembris kooli juhtima asunud direktoriga. Kindlasti ei ole see kõikidele meeltmööda, aga siin ma palun, usaldage seda, ka meile rasket otsust. See on tehtud meie paremat tulevikku silmas pidades.

Tule Maale ettevõtmise raames, mida üksikud aktivistid vabatahtlikkuse alusel hetkel teevad, on tulemused teie jaoks ehk liiga väikesed. Aga ka see on meie kui eestvedajate jaoks praegu normaalne asjade käik. Kurb on tõdeda, et hetkel toetavad seda meie elu parandavat ettevõtmist kõik teised peale meie enda volikogu enamus. Praegu käib aktiivne tegevus selle nimel, et septembriks 2013 oleks kohale ehk elama asunuid juba märkimisväärsemalt rohkem. Ei ole ju ümberasumine peredega uisapäisa tehtav otsus ja tänaseks kogetu näitab selgelt seda, et mida kiiremini on tulijate peas tulnud otsus tulla, seda kiiremini on sündinud otsus ka uuesti lahkuda - üksikute eranditega loomulikult. Samas ootame endiselt aktiivseid Missomaa elanikke ühinema MTÜ-ga Tule Maale, et anda oma panus piirkonna arendamisse. Iga lisanduv kooliõpilane või maksumaksja on meie valla tuleviku plaanis täna väga ja väga oluline.

Kutsun teid üles sel advendiajal mõtlema positiivselt! Uskuma, et aianult meie ise ja koos tehes suudame asju paremaks muuta. Me elame suurepärases piirkonnas ja elamisväärse elu jätkumine siin on meie endi kätes - mina usun, et see on vägagi võimalik.
Olukord ei ole siin loomulikult kiita - võrreldes 2009.aasta valla eelarvega on 2013.aasta eelarve kolmandiku võrra väiksem ja võrreldes 2010.aasta eelarvega neljandiku võrra väiksem. Mõistke palun, et sellistes tingimustes säilitada kõik teenused mida vallas läbi aegade on elanikele pakutud ja rohkemgi veel, ei ole üldse mitte lihtne, aga see on võimalik.

Siin tuleb teha otsuseid mis ei ole kõikidele meeltmööda, aga neid on vaja teha, et elukeskkond tervikuna oleks elamisväärne. Vaatame tulevikku positiivselt ja anname seeläbi endale võimaluse, et juhtuvad positiivsed asjad!

Kauneid valgeid jõule ja edukat uut aastat meile kõigile!