„Eestis on LEADER meede toiminud kümnendi ja selle jooksul on väikesest pilootprogrammist kasvanud välja üks olulisemaid maaelu arendamise instrumente,“ ütles maaeluministeeriumi põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler Marko Gorban. „LEADER meetme põhiidee on anda maakogukonnale vahendid ja otsustusvabadus viia ellu piirkonna jaoks kõige olulisemad projektid. Jänedal toimuv LEADER koostöölaat aitab vahendada uusi teadmisi ja oskusi, mis muudes liikmesriikides on maaelu arendamisel edukalt rakendust leidnud.“

Maamajanduse Infokeskuse osakonnajuhataja Krista Kõivu sõnul on Jänedal toimuv koostöölaat esimene suurem Põhja- ja Baltimaade regiooni LEADER eestvedajate kokkusaamine 2014-2020 rahastamisperioodil. „Maapiirkondade probleemid ja nende lahendused on paljudes riikides sarnased. Seepärast ootame, et koostöölaada tulemusel leiaksid Eesti LEADER tegevusgrupid koostööpartnereid teistest riikidest. See aitab kaasa uute ideede levikule,“ lisas Kõiv. „Koostöölaada eesmärk on tõsta koostöö olulisust Euroopa Liidu maaelu arengus, saada ülevaade erinevate riikide koostööreeglitest ja anda osalejatele võimalus leida uusi koostööpartnerid ning koostöö-ideid.“

Koostöölaadal on üle 200 osavõtja, neist üle 120 osalejat välisriikidest. Kõige rohkearvulisemalt on esindatud Läti ja Soome LEADER tegevusgrupid, samuti on koostöölaadal Austria, Belgia, Tšehhi, Ungari, Itaalia, Leedu, Taani, Poola, Rootsi, Sloveenia, Rumeenia, Saksamaa ja Ühendkuningriikide LEADER esindajad. Eesti on esindatud 20 LEADER tegevusgrupi ja nelja kalanduse aktiivrühma esindustega.

Koostöölaat toimub 24.-25. augustil Jänedal Maamajanduse Infokeskuses.