“Kartus väliskapitali ees on pseudohirm. Vaklaki omanik Wolfgang Leitner on maa kokkuostmise kõrval päris palju ka Eesti põllumajandusse investeerinud – see näitab, et ta on tõsine tegija,” lisas Ahto Vili.