Endise EW Kaitseväe Põhjalaagri aladel paikneva külastuskeskuse eesmärgiks on Värska piirkonna ainulaadse ajaloopärandi kõrval tutvustada ka siinseid loodusvarasid. 1. juuni avaüritus toimub väiksemas ringis maja valmimisega otseselt seotud inimeste osalusel. Samas interneti vahendusel on kõigil huvilistel võimalus kell 14.00 avamisest osa saada Setomaa Muuseumide facebooki lehel toimuva live-ülekande abil.

Alates 2. juunist on külastuskeskuse uksed avatud suveperioodil esmaspäeval ja pühapäeval kell 10-18 ning teisipäevast laupäevani 10-19. Ekspositsioon kõnetab nii ajaloohuvilisi täiskasvanuid kui lastega peresid.

Looduskaunis keskkond võimaldab näituseala järkjärgult laiendada ka Reegi maja välialale, kus leiab võimaluse piknikupidamiseks, tegevusi lastele ning võimaluse laenutada paate, jalgrattaid, vesirattaid ja uiske.

Juugendstiilis puidust hoone taastamine maksis Setomaa vallale rohkm kui 1,3 miljonit eurot ning töödeks vajaminev toetusraha saadi Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringud" meetmest.

„Uues külastuskeskuses toome esile Värska piirkonna ajaloos ja ilmes sada aastat tagasi olulist rolli mänginud Põhjalaagri loo, terve Eesti jaoks olulise ajaloolise isiku kindral Nikolai Reegi ning selgitame Värska kuurortpiirkonnaks kujunemise eeldusi ja tagamaid,” rääkis Setomaa Muuseumide direktor Merily Marienhagen.

„Esimese avaürituse teeme tagasihoidlikuma ja väiksemas seltskonnas, kuid 29. augustiks planeerime juba suuremat tänuüritust, kuhu kõigil võimalik tulla. Ühtlasi saame siis tähistada ka Reegi maja esimese suvehooaja lõppu ning muinastulede ööd.”

Setomaa vallas asuvad muuseumid liideti üheks asutuseks 2019. aasta alguses ning külastajatele on 2020 aasta suvest alates igapäevaselt avatud neli erinevat ekspositsiooni – Värska külastuskeskus - Reegi maja, Värska talumuuseum, Saatse muuseum ja Obinitsa muusem.

Lisaks on võimalik ettetellimisel külastada veel kahte majapidamist – Paloveere talu ning Luikjärve talu. Setomaa muuseume külastab aasta jooksul ligi 18 000 inimest. Uuest külastuskeskusest loodetakse kujundada atraktiivne turismisihtkoht, mis toetab kogu piirkonna konkurentsivõime kasvu, turismisektori arengut ning loob juurde uusi töökohti.

Põhjalaager ehk täisnimetusega Eesti Kaitseväe Petseri Põhjalaager (II diviisi staap) rajati Värska alevikku, Õrsava järve kallastele 1926. aastal.

See oli kaitseväe suvine väljaõppekeskus, kus harjutasid ratsaväelased ja suurtükiväelased üle Eesti. Kõik laagrihooned ehitasid sõdurid ise. Siin olid barakid sõduritele, aga ka hobusetallid, ohvitseride elumajad, söökla ja uhke kasiino ehk laagri kodu. Enamus hoonetest on praeguseks hävinenud, kuid need, mis alles, aitavad aimata kunagist hiilgust.

Kindral Nikolai Reek (1890-1942) oli kahekordne Eesti Vabariigi
sõjaminister, Põhjalaagri asutaja ning temast on järele jäänud hulk
sõjateaduslikke kirjatöid.