Kogu viimase kuu on osaühingu Inopure töötajad agaralt tegelnud sanglepanottide järkamisega ja neisse šiitake seenega nakatatud tüüblite paigaldamisega. Just sanglepp, metsameeste keeli ka must lepp on üks neist siinsetest puuliikidest, mis šiitake kasvatamiseks sobib.

“Hästi sobivad ka harilik tamm ja hobukastan, aga haab ja hall lepp nii head saaki ei ole andnud,” räägib ettevõtte arendusjuht Maidu Silm, kes on aastaid šiitake kasvatamist puupakkudel katsetanud. Mitmeaastane kogemus annabki julguse pakkude tootmiseks suuremas mahus, ning enesekindluse, et kodune seenekasvatus seenepaku peal võib õigeid juhiseid järgides igaühel õnnestuda.

Õues kasvatamise eelis seisneb Silma ütlust mööda selles, et ilma meelevallas kasvanud seente tekstuur, maitse ja bioaktiivsete ainete sisaldus on tubastes tingimustes võrsunud seente omast etemad.