Eelnõu kohaselt on karistuseks rahatrahv kuni 150 trahviühikut, juriidilise isiku trahvi suurus on kuni 150 000 eurot.

„Kokkuvõtvalt on keeld sellises sõnastuses, et kui sul isegi peaks tekkima mõte mais-juunis rohumaadel loomasöödaks vajalikku silo teha, siis pead arvestama, et saad kuriteo eest karistada. Veelgi karmimalt – tahtlikuks häirimiseks võib lugeda ka möödajalutamise või valel ajal köhatamise,” selgitas ta.