Kui vaadata lisaks ka varasemaid samasuguseid uuringuid, siis selgub, et rahvustevahelised kontaktid Eestis aja jooksul tihenenud ei ole. “Igatahes ei kinnita andmed rahvustevaheliste kontaktide tihenemist kui märki suuremast lõimumisest. Viimase viie aasta jooksul ei ole muutusi toimunud või on omavaheline kontakt vähenenud,” võib lugeda tänavu kevadel avaldatud uuringu raportist.

Aastate jooksul on nii eestlaste kui muulaste seas kõige suurem rühm olnud need, kes ei puutu enda omast erinevast rahvusest inimestega regulaarselt kokku mitte üheski suhtlussfääris. Viimasel ajal on neid olnud enam kui kolmandik.