Euroliidu uus ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) reform toob kaasa kogu euroliidus tootmisvõimsuse ja põllumajandustootjate sissetulekute enneolematu vähenemise, tuli jahmatava tulemusena välja Euroopa Teadusuuringute Ühiskeskuse uuringust.

Teadusuuringute keskus hindas ÜPP reformi ning “Talust taldrikule” ja elurikkuse strateegia rakendamise mõju Euroopa Liidu põllumajandusele.

Analüüsis uuriti nelja põhilise eesmärgi mõju ehk mida toob kaasa see, kui vähendame pestitsiide 50% ja toitainete raiskamist 50%, suurendame mahepõllumajandusmaa osakaalu 25%ni ja maastikuelementide osakaalu 10%ni.

Kas rohestamise näol on tegu rohepesuga?