Kuigi üldiselt on paljud jahimehed ka maa- ja metsaomanikud, ning vastupidi, siis teatud huvide, mõnikord ka põhimõtete põrkumist nende kahe osapoole vahel ikkagi ette tuleb. On isegi juhuseid, kui jahipidamist oma maade peale ei taheta, aga hiljem kurdetakse, et ulukid on metsanoorendikule liiga teinud.

Selleks, kuidas küttimine aitab ulukite arvukust reguleerida, et maaomanikud saaksid aimu jahipidamise korraldusest ja jahieetikast, jahimehed aga mõistaksid maaomanike muresid ja taotlusi, asuti Rakke jahiseltsi eestvedamisel kümmekond aastat tagasi Lääne-Virumaa lõunaosas korraldama jahimeeste ja maaomanike ühiseid jahipäevi.