Linnud pole laulmisega aga nii järjepidevad kui mõnel eelnenud kevadel ja kohati on keeruline tabada, palju kedagi mõnes metsas toimetada võiks. Mõned metsaelanikud, kes pole teab mis häälekad, jäävad sootuks varju.

Metsades võtavad sõna kümned linnuliigid. Kindlasti kostub kõrvu nii käo kukkumist, mets-lehelindude, käblikute kui ka väike-kärbsenäppide laulu. Laanepüükuked aga vilistasid aktiivsemalt kevade hakul. Nüüdki kostub mõnel vaiksel õhtul vilet, kuid harvemini, sest emaslinnud on pesadel.