Hetk avastseremoonialt. Foto: Maiga Parksepp Haljala Valla Sõnumid

Virumaa kõige vanem kool on tänases päevas oma õpitulemustelt, ka spordis ja laulus silmapaistev güm­naasium. Kõik see ongi määrav, et õpetajale, õppimisele, haridusele, haritusele pühendatud autähis püstitati Haljalasse. Aeg ideest tähise valmimiseni on täis otsinguid, arutelusid, selle taga on hulga nii vaimset kui füüsilist tööd. Kui lühidalt kõike meenutada, siis nimetagem asja alga­tajat, selleaegset Haljala kooli direktorit Kaido Kreintaali. Meenutagem õpilaste kaasahaaramist tähise kavandi konkursi näol. Võitjaks osutus 6. klassi õpilane Rainer Eluri. Nooruk nägi kujutluses terakesi, mis õppimise käigus saavad tarkuseks. Kaks kõva piklik-ümarat kivi (treitud ja lihvitud) otsekui hõõruvad kogu maailma teadmisi, mõtteid, mõisteid, reegleid, kronoloogiat selleks tarku­seks, millega noor inimene koolist ellu läheb. Kivide töötamist suunab ja juhib õpetaja. Kahtlemata on see ilus idee, aga liiga abstraktne ja inimesele, kes seda tähise lugu alates koolmeister Jaagust kuni tänaseni ei tea, ei ütle need kivid midagi.

Toimus ümarlaud koos skulptor Mati Karminiga; arutelu viis mõtted aabitsale. Tähis peab olema üldistus, milles tuleb näha õppimist ja õpetamist. Nagu tuli kukk kirikutornist (kukk sümboliseerib ristiusus tarkust, truudust, usinust) aabitsakaanele nii tuli ta aabitsakaanelt nüüd me-tallplaadile. ministrit Tõnis Lukast, kes avaldas oma toetuskirja, Loodus ise on vallamaja- ja kirikupargi puud kuldseks maa-

Kuni 5. oktoobri sügishommikuni oli veel palju toiminguid ja asjaajamisi: teavitada toonast haridusministrit Tõnis Lukast, kes avaldas oma toetuskirja  maavanem Einar Vallbaum kõigega kurssi viia, haarata   kaasa Eesti Haridustöötajate Liit. Maakonnalehtede kaudu   läheb sõnum laiali, haarab kaasa koole ja kohalikke   haridusliitusid. Nii koguneb mitte ainult moraalne, vaid ka materiaalne toetajaskond. Taas on kaasa haaratud   õpilaskond - algab tähise heaks märgimüügi kampaania.   Lapsed teevad seda teadlikkuse ja kohusetundega, käiakse   paljudes Haljala kodudes ja seal, kus käiakse, ka   toetatakse.

Üksikisikute ja asu-tustega kokku on 221 toe-tajat,   nende seas Rootsi Haridustöötajate Liit Lärarförbundet.

Füüsilise tööni jõuab skulptor Mati Karmin 2011. aastal. Metallplaadi valmistamine toimub AS Põlva Metall  töökojas, kuke kuju ja sõnad Õpetades õpime freesib skulptor.

Veel kevadsuvel 2012 panid õpilased autähise platsi  valmistamisel käed külge, toimus kivide korja-mine, et  tähise alus saaks põllukividest laotud.

Rahvusvaheliseks õpetajate päevaks on kõik valmis: autähis on paigaldatud kaetud tugeva riidega; kõnnitee kooli juurest Võsu poole on ääristatud suurte vaasidega, milles õitsevad sügislilled.

Loodus ise on vallamaja- ja kirikupargi puud kuldseks maalitud.

Avamistseremoonia on pidulik. EELK peapiiskop Andres  Põder õnnistab õpetajatele pühendatud autähist, seega  kõiki Eestimaa õpetajaid. Laulab Eesti Õpetajate meeskoor   koos kooli segakooriga. Kõige otsesemad tänusõnad oma  õpetajatele ütles maavanem Einar Vallbaum, tänades oma   noorukiaastate klassijuhatajat Silvi Saart (kui E.V. õppis   Kunda Keskkoolis, töötas õpetaja Silvi selles koolis). Kohal   viibib haridusministeeriumi kantsler Janar Holm.

Võime tõdeda - koos saime hakkama, Haljala Püha   Mauritsiuse kogudus, õpetaja Margit Nirgi; Haljala Gümnaasium, direktor Inge Laiv; Haljala vald, vallavanem Leo   Aadel (vilistlane 1986); MTÜ Õpetaja Autähis, juht ja   Sõmeru kooli direktor Virge Ong. Kõige eestvedaja oli   Haljala valla volikogu esimees Margus Punane (vilistlane 1987).

Haljala Gümnaasiumi ajalooõpetaja Egon Mets  (vilistlane 1988) võttis oma kõnes kokku õpetajatöö tõelise olemuse, mis mahub kolme sõnasse: armastus, vaimsus, pühendumus.
Viimased jõukatsumised enne avamist. Foto: Greete Toming
Haljala Valla Sõnumid