Otsetoetuste poole pealt on metsakultuuride kasvatajatel võimalik teatud tingimustel taotleda ühtset pindalatoetust (ÜPT ) ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade ehk rohestamise toetust (ROH).