Eesti toetab Euroopa Elurikkuse strateegiat, mille eesmärk on kaitse alla võtta vähemalt 30% maismaast. Eesti metsadest 17,5% on majandamisest väljas, kaitsemetsi koos piiranguvöönditega on kokku 30,3%. Euroopas oleme kaitstavate metsade osas 3. kohal.