Läti õigusaktid määratlevad teatud reeglid, millega peavad arvestama kõik lastele nimede panijad. Samuti on välja töötatud hulk juhiseid, kuidas hääldust ja sugu arvesse võttes kirjutada välismaise päritoluga nimesid lätipäraselt (nt Johnny Depp on Džonijs Deps ning Mailis Reps on Mailisa Repsa). Mõningate eranditega ei lubata nimede loomisel ja mugandamisel kasutada topeltkaashäälikuid bb, cc, čč, dd, ff, gg, ģģ, hh, kk, ķķ, pp, ss (välja arvatud nime lõpus), šš, tt, vv, zz ja žž. Eelmises lõigus toodud uudisnimed on igati reeglipärased.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid