Kohtus vaieldi eelkõige selle üle, kas põllul juhtunud õnnetusega tekitatud kahju peab hüvitama liikluskindlustus. Riigikohus asus erinevalt maa- ja ringkonnakohtust seisukohale, et tegemist on liikluskindlustuse juhtumiga ja kindlustusselts peab kahju kinni maksma.