„Olen siiani olnud üsna üksi selle teemaga, aga selle aasta algusest on koolide huvi suurenenud,“ mainib Üprus. Nii tekkis koos loodusgiidi ja jahimehe Peeter Hussariga idee töötada välja jahinduse kui valikaine programm ja viia aine teistessegi koolidesse.