Eleringi ja Elektrilevi pressiesindajate selgitustest nähtub, et näpuveaga tegemist ei ole.