Ebakindel tulevik

„Avinurmes, nagu paljudes teistes maapiirkonades, on haridus- ja haldusreformide tuules muutunud kohaliku kooli tulevik ebakindlaks. Ebakindel hariduselu tulevik muudab ebakindlaks ka kogukonna tuleviku,“ selgitas konverentsi üks korraldajatest, lapsevanem ja ettevõtja Marge Pärn konverentsi kokkukutsumise põhjust.

Konverentsini jõuti nii, et 2021. aasta hilissügisel toimus Avinurme kandis lapsevanemate eestvedamisel kohaliku hariduselu tulevikku käsitlev haridusfoorum, millest kasvaski välja plaan luua piirkonnale pikaajaline kogukondlik kultuuri- ja hariduselu strateegia.

„Nende arutelude keskel taipasime, et omaette jalgratta leiutamise asemel võiks hoopis õppida teiste koolide ja valdade positiivsetest kogemustest ja värsketest ideedest ning pakkuda seda võimalust ka teisele,“ meenutas Marge Pärn.

Lüganuse kooli saaga, kanakitkumine vallaga, kohtuskäik sulgemise pärast  ja võimalus riigikooliks saada on üle Eesti tuntud maakooli probleem. Kas suudetakse Avinurme arutelul leida lahendust, et säärased mured ei korduks?

Huvilised oodatud

Ta selgitas, et pühapäeval Avinurmes toimuv ja kõigile huvilistele avatud konverents on suunatud maapiirkondades tegutsevate koolide õpetajatele, juhtkonnale, lapsevanematele ja kogukonnaliikmetele, kes soovivad maakoolide tuleviku loomisel kaasa mõelda.

„Konverentsi eesmärgiks on pakkuda positiivne platvorm, kus maakoolide ja -kogukondade esindajad ning haridusvaldkonna edendajad saavad vahetada ideid ja kogemusi, kuidas kujundada tugevaid ja enesekindlaid maakoole,“ seisab koduleheküljel www.maakoolid.ee .

Ja veel: „ Eesmärgiks on ka edendada maakoolide koostööd ja ühist arutelu maapiirkondade hariduselu tulevikust ning nihutada maakoolidest mõtlemise ja kõnelemise paradigma viisil, kus esiplaanil oleks maakoolide tugevused ja hüved ning väärtus ja tähtsus nii Eesti haridusmaastikul kui ka kohaliku kogukonna elus ja elujõulisuses.“

Kunagine võitlus Pikakannu kooli püsimajäämise eest ühendas kogu Eestit, paraku läks kool ikkagi 2019 aastal hingusele.

Mis järgneb esimesel konverentsile kas teine, uuris Maaleht?

„Meie nägemuses võiks selline maakoolidele pühendatud hariduskonverents tõepoolest saada regulaarseks sündmuseks – kohaks, kus üksteisega, ja valdkonna spetsialistidega, mõtteid, kogemusi ning parimaid praktikaid jagada. Üheskoos kavandades liikuda tugevama ja stabiilsema maakoolide haridusvõrgu suunas,“ selgitas Pärn.

Hääbumine või mitte

Korraldajad rõhutavad, et nende eesmärk ei ole kedagi survestada, vaid maakoole ja -kogukondi ning omavalitsusi toetada ja innustada.

Innustada näiteks neid lapsevanemaid, õpetajaid, koolijuhte ja ametnikke, kes täna kardavad, et maakoolide hääbumine on paratamatus. „Me soovime, et kõik asjaosalised mõistaksid, et aktiivsete lapsevanemate, edumeelsete õpetajate ning koostööalti liidriga maakool ei saa hääbuda,“ on kindel Marge Pärn.

Tudu kool sulgeb sel aastal uksed. Lapsi on liiga vähe, sest lapsevanematel on olnud teised valikud.

„Hääbub see kool, kus kogukond oma tuleviku osas lootuse kaotab. Me kutsume kokku kõiki neid, kes täna maal elades tunnevad, et nad vajavad mitte ainult lootust, vaid ka praktilisi näiteid, kuidas päriselt toimivaid koolikogukondi üles ehitada. Kuidas ise panustades paremat tulevikku luua,“ tutvustas Marge Pärn korraldajate mõttekäike.

Kuus esinejat

Esimesel maakoolide konverentsil, mis kannab nime „Maailma parim haridus maal“ esinevad Uulu põhikooli direktor Egle Rumberg ja Kanepi gümnaasiumi direktor Diana Leenurm, kes räägivad oma koolide kogemusest.

Uulu põhikooli, 2021 aasta kooli direktor Egle Rumberg on üks konverentsi esinejatest.

Saaremaa vallavanem Madis Kallas ja Eesti Koolijuhtide Ühenduse esimees Urmo Uiboleht räägivad omavalitsuse ja juhi rollist kooli kujundamisel, haridusteadlased Tiiu Kuurme Tallinna Ülikoolist ja Jüri Ginter Tartu Ülikoolist räägivad aga õnnelikust koolist ja enesehindamise meetoditest.

Korraldajad rõhutavad, et osalema on oodatud kõik, kes soovivad maakoolide tuleviku loomisel kaasa mõelda ja rääkida. Konverents Avinurme kultuurikeskuses algab pühapäeva, 19. juuni hommikul kell 10.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid