„See on hästi toiminud, Euroopas toidupuudust karta ei ole. Nüüd märtsis, kohe Vene rünnaku järel, tuli komisjon välja 500 miljoni euro suuruse kriisiabiga põllumeestele, lisaks otsustati leevendada riigiabi reegleid, lubati kasutada ökoalasid toidutootmiseks ja korraldati toetuste varasem väljamaksmine,“ loetles Loonela.

Uued põllumajanduspoliitika kavad

„Liikmesriigid on küsinud ka kehtivate maaelu arengu programmide paindlikumat rakendamist ja komisjon ongi nüüd kavasid veel kiiremini menetlenud ning suurendanud kaasfinantseerimise määra lubatud piirides. Loomakasvatuse toetamiseks saavad liikmesriigid kasutada erakorralisi meetmeid ning abiks võiks olla ka loomade heaolu toetused,“ jätkas ta.

Lisaks on arutlusel erakorraline ja väga suur toetus.