Kuigi jooksiklased (mõned erandid välja arvatud) ei ole seemneliikidele spetsialiseerunud väga kitsalt, valivad nad ometi hoolega, mida söövad. Nii on igal liigil oma, teistest suuremal või vähemal määral erinev seemnemenüü.