Esialgu saatis KKM ELFile vastuseks kirja, milles soovib saada täpsustusi, näiteks selle kohta, millised on need ajaloolis-kultuurilised väärtused, mida Hiiumaal kaitsma peaks selleks tingimata rahvusparki moodustades. Aga sisuliselt alustasid riigiasutused rahvuspargi loomiseks ekspertiisi koostamist ning selle tõttu on RMK Hiiumaal metsade majandamist kõvasti koomale tõmmanud. Ja kuigi ELF on kommunikeerinud, et püsimetsandusega saab Hiiumaal jätkuvalt tegeleda, seisab fondi ministeeriumile saadetud ettepanekutes kirjas, et piiranguvööndile soovitakse kaitsekorda, mis välistab sisuliselt kõik raied ajavahemikus 1. veebruar kuni 31. august, sh püsimetsanduse, mille teostamiseks vajalikud valikraied on metsaseaduse mõistes samuti raied. Lisaks oleks keelatud puidu kokku- ja väljavedu külmumata pinnasega.

Jaga
Kommentaarid