Keskkonnaagentuuri eluslooduse osakonna juht Timo Kark ütleb, et sellised lahendused on vajalikud selleks, et kogutavad andmed oleksid kõikidele kättesaadavad, lihtsamini kasutatavad ja mõistetavad.