Jõevähi populatsiooni püsimiseks, on seatud saagi ülempiir. Vähipüügiks vajalik kalastuskaart annab õiguse asetada 24 tunniks püügile kokku kuni viis vähinatta või -mõrda just sellele veekogul, mis kalastuskaardile märgitud. Iga kalastuskaardi omanik tohib ööpäevas püüda kuni 75 vähki ning neist igaüks peab olema otsaorgi tipust kuni laka lõpuni vähemalt 11 cm pikk. Lakakarvakesi vähki mõõtes ei arvestata.