Kuidas on see võimalik, kui meie puidutööstus on korduvalt kinnitanud, et sanktsioonidest peetakse kinni? Mertsina selgitas Metsalehele, et tegemist on statistikaameti andmetega ja need on väärtuse järgi (eurodes). „Võrdlesin käesoleva aasta algust ja viimast avaldatud kuud, juunit. Kui juunis oli Venemaa päritolu puittoodete impordi osakaal puittoodete koguimpordist 34%, siis jaanuaris ja veebruaris olid need osakaalud vastavalt 27% ja 30%. Esimesel poolaastal keskmiselt 32%.“