Kohtuotsus kohustab Kultuuriministeeriumi uuesti läbi vaatama Sihtasutuse Vaba Lava tegevustoetuse taotlust „Etendusasutuste tegevustoetus“ 2022. a taotlusvoorus. Lisaks tuleb ministeeriumil maksta sihtasutuse Vaba lava kasuks välja menetluskulud 4959,8 eurot.

Ministeeriumil on õigus kohtuotsus 30 päeva jookslu edasi kaevata.

Resolutsioonile järgneb 14 ja pool lehekülge kohtuotsuse põhjendust. Kohtuostsusele on allakirjutanud kohtunik Tristan Ploom.

„ Kuna kohus tühistab haldusakti kaebaja osas tervikuna, siis tuleb kaebaja taotlust tervikuna uuesti hinnata. See tähendab muuhulgas, et tuleb arvestada neid kaebaja vastuväiteid, mille ta esitas haldus- ja kohtumenetluses rahvusliku tähenduse kohta.“

„Nüüd on kogu Vaba Lava saatus kultuuriministeeriumi käes,“ ütles Vaba lava juht Märt Meos.

Covidist häirimata aastatel teenis Vaba Lava üle poole eelarvest omatuluna ja küsis 2022. aastaks ministeeriumilt toetust 574 000 eurot. Ministeeriumi tegevustoetuste jagamise komisjon tegi pärast taotluse hindamist Vabale Lavale ettepaneku, et eraldab neile 344 400 eurot.

Vaba Lava ei olnud selle ettepanekuga ja komisjoni hinnanguga nõus ning esitas omapoolsed vastuväited. Kultuuriministeerium jäi komisjoni otsuse juurde ning minister kinnitas selle oma käskkirjaga.

Vaba Lava kaebuse Tallinna halduskohtule koostas Soraineni advokaadibüroo, nende advokaadid esindavad Vaba Lava ka kohtus. Kaebus ja selle põhjendus on 16 lehekülge pikk. Suur osa sellest on võrdlev analüüs teistele tegevustoetuse taotlejatele antud hinnangutega. Võrreldakse 19 väiketeatrit, kes taotluse esitasid. Vaba Lava regionaalne tähtsus oli 17 kohal ja toetuse saajatest eelviimasel kohal.

Kultuuriminister Piret Hartman on varem Maalehele öelnud, et peab Vaba Lava Ida-Virumaal väga oluliseks.

„Iga kultuuriobjekt, iga kultuuriga seotud punkt on väga oluline selleks, et kultuuriruumi seal tugevdada,“ sõnas minister.

Märt Meos avaldas lootust, et koostöö kultuuriministeeriumi ja uue ministriga on edukas.

„Meil on vaja kiireid otsuseid , sest väga raske periood on selja taga ja entusiasmiga teatrikeskusi üleval ei pea,“ tõdes Meos.