Maksimaalse arvukuse perioodil, kui meil oli 18 000–20 000 kobrast, loendati 10 000–12 000 paisu. Aga viimane selline loendus oli 2005. aastal, pärast seda on kobraste arvukus vähenenud ja koprapaisude osatähtsus tublisti langenud. Ka kopra mõju ökosüsteemis on kahanenud.