Kodumaale tuldigi koos kuueteist ida-friisi piimalamba utega ja kahe samast tõust jääraga. Aegamisi kasvas kari ligikaudu 60 isendini. Talu kasutab umbes 64 hektarit maad.