Keskkonnaameti peadirektori asetäitja keskkonnakasutuse valdkonnas Erik Kosenkraniuse sõnul on neil kolm ülesannet: teha kindlaks kõik Umbusi reostusjuhtumi asjaolud; leida parim viis keskkonnale tekitatud kahju heastamiseks ning otsida võimalusi tulevikus ulatuslikku põllumajandusreostust ära hoida. Nende ülesannete täitmiseks on alustatud nii kriminaal- kui haldusmenetlus.