Ühinemise projektijuht Barbi Maramaa rääkis, et kahe asutuse liitmine toimub maaeluministeeriumi valitsemisala reformi käigus ning ühendamise eesmärk on tugevdada maaettevõtluse teadus-arenduslikku kompetentsi. „Pikas plaanis soovib maaeluministeerium asutuste ühendamisega arendada põllumajanduse ja maaelu valdkonnas teadmispõhist majandust ning lähendada teadlasi ettevõtjatega,“ ütles Maramaa.

Ta lisas, et liituvate ettevõtete tegevuspõld on niigi sarnane: taimekasvatuse instituut tegeleb sordiaretuse ja mitmesuguste taimekasvatustehnoloogiate uurimisega, põllumajandusuuringute keskus laboriteenuste, põld- ja sordivõrdluskatsete ning põllumajanduskeskkonna uuringutega, lisaks ka maaelu võrgustikutööga.

Muutusi tuleb vähe

Maramaa selgitas, et asutuste liitmisega ei muutu senised põhiülesanded: „Kõik tegevused, mis on asutustes sada ja rohkemgi aastat toiminud, jätkuvad ning saavad hoogu juurde. Usaldusväärsust sordiaretuses, põldkatsete, seirete ja analüüside läbiviimisel soovitakse uues asutuse kindlasti hoida ning sinna peale ehitada uusi teenuseid ning uuringusuundi. Loodav asutus kujuneb valdkonna ettevõtete partneriks ja on toeks rohepöörde elluviimisel ning kliimaneutraalsel toidutootmisel.“

Ta lisas, et liitumisel tekkiv kompetents tõstab võimekust osaleda nii Euroopa Liidu kui siseriiklikel projektikonkurssidel.

Mõlema asutuse töötajad on ühinemise kohta positiivselt välja toonud, et jaanuarist on rohkem uusi väljakutseid ja uusi kolleege ning et kahe asutuse töötajad teevad juba praegu tihedalt koostööd. „Näiteks osaleme ühiselt Eesti Põllumajanduse Aastanäitusel. Koos teeme ka kollektiivisiseseid üritusi – suvel toimusid esimesed ühised motivatsioonipäevad ning nüüd valmistume aastalõpupeoks,“ on nad öelnud.

Liitmise käigus jääb alles asutuste senine taristu, peakontorid Sakus ja Jõgeval ning katsekeskused üle Eesti. Koduleht ja asutuse nimi muutuvad, tuleb juurde ka uusi tegevusi ja võimalusi.

Maamees saab tugevama partneri

Maaeluministeeriumi meelest saab tänu kahe asutuse liitumisele maaettevõtja endale partneri, kes on võimeline nõustama ning pakkuma innovatsiooniteenuseid kogu toidutootmise valdkonnas.

„Nii saame kiiremini välja töötada uusi lahendusi, mida vajame rohepöördeks,“ ütles minister Urmas Kruuse. „Tänu teadmuskeskusele paraneb meie toidujulgeolek.“

ETKI direktori Andre Veskioja sõnul on ühendasutusel suurem inimpotentsiaal, taristu ja arenguvõimalused ning liitumine võimaldab paremini ja koondunumalt pakkuda vajalikke teadus-, labori- ja teadmussiirde teenuseid.

Põllumajandusuuringute Keskuse direktor Pille Koorberg lubas, et Maaelu Teadmuskeskus saab olema usaldusväärne partner riikliku kontrollisüsteemi rakendamisel ja kindlalt on tagatud ka põldkatsete sõltumatu korraldamine.

Liitmise käigus jääb alles asutuste senine taristu, peakontorid Sakus ja Jõgeval ning katsekeskused üle Eesti. Koduleht ja asutuse nimi muutuvad, tuleb juurde ka uusi tegevusi ja võimalusi.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid