Leitud 165 tsiviilisiku säilmed kuulusid tõenäoliselt Lemmatsis hukatud ja tankitõrjekraavi maetud inimestele ning 65 inimese säilmed Tartus ja Tartu ümbruses langenud punaarmeelastele. Undi teada oli Raadile maetud ka NKVD reakoosseisu kuulunud isikuid, ent arheoloogid ei ole kindlad, kas leiti ka nende säilmeid.