Kuristapalo ristipuudel on vanemaid ja uuemaid riste, vastavalt matuste toimumise ajale. Arvestades ka kinni kasvanud ristimärke, on tegelik ristipuude hulk seal ilmselt oluliselt suurem kui senistest kaardistustest nähtub. Muinsuskaitseameti looduslike pühapaikade nõunik Pikne Kama peab Kuristapalo ristimetsa oluliseks ka seetõttu, et tegu on ühe põhjapoolsema ristimetsaga, enamasti jäävad need Võru- ja Põlvamaale.