Iirimaal ületab veiste arv inimeste oma ja põllumajandus vastutab 37 protsendi süsihappegaasi emissiooni eest. Saareriigil on ka kõige suurem metaani emissioon inimese kohta, mille põhjuseks on suuresti veisekasvatus.