Musttihane on meie kuuest tihaseliigist kõige pisem ja vähearvukam. Sügistalvisel ajal liigub neid metsades palju vähem kui teisi tihaseid, hinnanguliselt kuni 25 000. Võrdluseks: põhja- ja salutihaseid toimetab samal ajal metsas kuni 10 ja rasvatihaseid suisa kuni 60 korda rohkem. Sestap ei pruugigi igas segasalgas musttihaseid leiduda, mõnes aga askeldab suisa mitu. Ka sõltub nende sügistalvine arvukus palju sisserändavatest isenditest ja sellestki, milline toidulaud siinsetes metsades sügiseks kaetud on.